Kontaktai

Lietuva

Centrinė būstinė

Orivas, UAB

J. Jasinskio g. 16 B

LT 03163, Vilnius

El. paštas: info@orivas.lt

T +370 5 252 65 70

Latvija

Orivas, 

Lielā iela 19 - 9A, Mārupe,

LV 2167, Latvija

El. paštas: info@orivas.lv

T +371 676 124 01

Estija

Orivas,
Regati pst 1, Talinas
EE 11911, Estija
El. paštas: info@orivas.ee
T  +372 639 88 45

 

Norėdami pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į Orivas vaistinį preparatą tai galite padaryti elektroniniu paštu: info@orivas.lt