top of page

Kontaktai

Lietuva

Centrinė būstinė

Orivas, UAB

J. Jasinskio g. 16 B, Vilnius

LT 03163 

El. paštas: info@orivas.lt

T +370 5 252 65 70

Latvija

Orivas, SIA

Artilerijas iela 3-20A, Riga

LV 1001

El. paštas: info@orivas.lv

T +371 676 124 01

Estija

Orivas,
Järvevana tee 9, Talinas
EE 11314
El. paštas: info@orivas.ee
T  +372 639 88 45

 

Norėdami pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į Orivas vaistinį preparatą tai galite padaryti elektroniniu paštu: info@orivas.lt

bottom of page