ETTEVÕTTEST

ORIVAS on 2001. aastal asutatud erafarmaatsiaettevõte. Firma teeb koostööd ravimitootjatega ning varustab turgu uuenduslike retsepti- ja mitteretseptiravimite ning meditsiinitarvete ja suuhügieenivahenditega. Peamisteks teraapiaaladeks on günekoloogia, odontoloogia, gastroenteroloogia, immunoloogia ja pediaatria. ORIVAS teeb koostööd tervishoiuspetsialistide, arstide liitude ja patsientide organisatsioonidega.

Meie oleme meeskond.
Klient on meie meeskonna liige.
Koos töötada, see tähendab meeskonnaks saada.

ORIVAS visioon
Kõige professionaalsem ja efektiivsem farmaatsiaettevõte Balti riikides.

ORIVAS missioon
Kohaldada uudseid ravimeetodeid kohalikus meditsiinis.

ORIVAS väärtused
Ettevõtlikkus: püüdleme seatud eesmärgi poole otsustavalt ja efektiivselt.
Kirg: meie initsiatiivikus, entusiasm, loovus ja pidev täiustumine.
Järjekindlus: käitume ausalt, läbipaistvalt ja vastutustundlikkult.